Hem Upp

 

Miljömedvetna väljer värmepump

Resultat miljöbedömning

2006-12-14

Från emissionerna beräknas påverkan på miljön i form av miljöeffekter. Dessa jämförs nedan med sex andra vanligt förekommande uppvärmningssystem med samma värmebehov. Jämförelsen sker i procentuella stapeldiagram där det uppvärmningssystem som har den högsta miljöeffekten skalas till 100 %. Om du trycker på utskrift nedan så får du emissioner per kWh värme och totala miljöeffekter.
Det uppvärmningssystem som du valt finner du överst.

Växthuseffekt

 

0%

50%

100%

Värmepump

Fjärrvärme

El

Pellets

Ved

Olja

Naturgas
Försurning

 

0%

50%

100%

Värmepump

Fjärrvärme

El

Pellets

Ved

Olja

Naturgas
Övergödning

 

0%

50%

100%

Värmepump

Fjärrvärme

El

Pellets

Ved

Olja

Naturgas
Marknära ozon, NOx

 

0%

50%

100%

Värmepump

Fjärrvärme

El

Pellets

Ved

Olja

Naturgas
Marknära ozon, flyktiga kolväten

 

0%

50%

100%

Värmepump

Fjärrvärme

El

Pellets

Ved

Olja

Naturgas
Partiklar

 

0%

50%

100%

Värmepump

Fjärrvärme

El

Pellets

Ved

Olja

Naturgas