Hem Upp

 

wpe1.jpg (21705 bytes)

Med "Lathund för kyltekniker" kan Kylteknikern ute på fältet slå upp olika ämnen som te x. vilka beräkningstryck som de olika köldmedierna har, vidare kan man läsa sig till hur en expansionsventil är för något och hur man ställer in den samma etc.

Fördelar:

Med "Lathund för kyltekniker" behöver man inte gå igenom hyllmeter av litteratur

Den är logiskt uppbyggd

Tekniker ute på fältet har stor nytta av den