Hem

Företaget är Ackrediterat av SWEDAC för trycksättning av kyl- och värmepumpsanläggningar

Företaget är Certifierat av Incert

 

Vi har alla behörigheter och försäkringar som krävs för säker funktion och garantier.
Vi har resurser att åta oss allt från små till medel stora av projekteringar, monteringar och servicekontrakt, även jourservice.

För att kunna bistå med jourservice, så har vi service bilarna i en storlek som krävs för ändamålet. Företaget använder sig av Chevrolet Van som klarar av att lasta och som samtidigt är komfortabel som arbetsfordon.

Kundkategorier som vi vänder oss till:
Privathushåll, livsmedelsbutiker, servicebutiker, storkök, kontor, lagercentraler och processanläggningar. 


Med egen konstruktionsavdelning kan vi ge Dig "skräddarsydda" kundanpassade lösningar.


Vi håller hög standard på produkter och kunskap om enskilda komponenter och kvalitet.


Utöver detta erbjuder vi speciella avtal som ger god anläggningsekonomi och högre driftsäkerhet.

Vi kan även hjälpa till med kvalitetsutveckling och miljösäkring.
Vi har en lång erfarenhet av energioptimering av kylanläggningar.

 

Kontakt Information

 
Mobil

070-635 25 05

Post adress

Nyeds-Åstorp 321  

655 97 Molkom

e-post

kontakta@kylteknikern.com